I TEKENEN VAN DE EINDTIJD Ė THEO NIEMEYER

 

v      Boodschap over de wederkomst van Christus, waarom?

1.       Brengt tot heilszekerheid, ben ik een kind van God?

2.       Brengt een gemeente in beweging, want we hebben niet zo veel tijd meer.

3.       Heeft een heiligende werking op persoonlijk leven, dan ga je niet meer in zonde leven.

 

v      Letten op de tekenen van de tijd is zeer belangrijk: Matt. 16:1-4, Luc. 12:54, Luc. 19:41.

 

v      Aandachtsgebieden:

1.       schepping,

2.       wereldmachten,

3.       IsraŽl,

4.       maatschappij,

5.       kerk,

6.       occultisme,

7.       wetenschap.

 

  1. De Schepping:

1.       Rom. 8:19-22; schepping is in barensnood, zucht in al haar delen, milieu takelt steeds verder af. Al haar delen:

                                                               i.            Aarde; bodemverontreiniging, ontbossing, verstedelijking: natuur moet wijken

                                                             ii.            Water, vervuiling, verhogen van de zeespiegel,

                                                            iii.            Lucht; smog, ozonlaag, verandering in klimaat.

2.       Matt. 24:7; Tekenen: Hongersnoden en aardbevingen zijn het begin van de weeŽn.

WeeŽn volgen steeds sneller op elkaar en nemen in heftigheid toe. Dit gebeurt ook met de hongersnoden en de aardbevingen, ze zijn er altijd al geweest, maar worden steeds heviger.

 

  1. De wereldmachten:

v      DaniŽl spreekt over 6 wereldrijken in de droom van koning Nebukadnezar; hebben allemaal betrekking gehad met het volk IsraŽl.

                                                               i.          Egyptische wereldrijk: geboorte van het volk IsraŽl.

                                                             ii.          Assyrische wereldrijk: Heeft er voor gezorgd dat IsraŽl weer werd verdreven en werd verdeeld in 2 delen: noorden (10 stammen) en zuiden (2 stammen)

v      De droom van DaniŽl:

                                                            iii.          Hoofd: Babylonische wereldrijk

                                                            iv.          2 armen: Medoperzische wereldrijk

                                                              v.          Buik: Griekse wereldrijk

                                                            vi.          2 benen met de voeten: Romeinse wereldrijk, wat in 2 delen uiteen gevallen is.

2 Fasen (benen en voeten): nu is het verdwenen, maar de Bijbel zegt: ďuiteindelijk zal er een rijk heersen wat was, wat niet is en wat weer zal komenĒ.

1e fase tijdens de geboorte van Jezus.

De 2e fase is nog toekomst (de voeten met de 10 tenen). Openbaring spreekt over 10 hoorns, 10 koningen. De wederkomst van Christus zal zijn tijdens de 2e fase van het Romeinse rijk. DaniŽl spreekt over de steen die van de berg af komt rollen en tegen de voeten van het beeld aan rolt en het beeld vermorzelt ŗ Jezus zal een einde maken aan de wereldse heerschappij.

 

  1. IsraŽl:

1.          Babylonische wereldrijk: de wegvoering van de 2 stammen

2.          Medoperzische wereldrijk: Joden zijn teruggegaan naar eigen land.

3.          Griekse wereldrijk: enorme vervolging van de Joden

4.          Romeinse wereldrijk:

- Geboorte en verwerping van Here Jezus

†††† - Val van de stad Jeruzalem en vernietiging van de aardse tempel (70 na Chr.) ŗ Joden in de diaspora, ze worden verspreid over de hele wereld.

5.          IsraŽl en Rome staan nu aan de zijlijn en God begint met de opbouw van de gemeente van Christus vanuit alle wereldvolken. (Han. 1:8)

6.          Als de laatste is toegevoegd pakt God de draad met IsraŽl weer op.

7.          Er zal een herstel gaan plaatsvinden van Jeruzalem en van Rome.

 

 

 

Johannes zegt: ďHij (Jezus) zal zijn dorsvloer geheel zuiveren.Ē Deze dorsvloer is de tempelberg in Jeruzalem, waar koning Salomo zijn tempel gebouwd had. Koning Salomo had zijn tempel gebouwd op de dorsvloer van Arauna, die David gekocht had omdat God die plek had aangewezen. Dit is het middelpunt van de aarde.

 

Totdat:

1.       Matt. 23:37; Er zal een moment komen dat de Joden de Here Jezus weer zullen zien. We zien dat de Joden op grote schaal terug komen naar IsraŽl. (Tezamen spreken ze nu 87 verschillende talen.) God is er dus nu al mee bezig.

2.       Luc. 21:20; 1860, de geboorte van Theodoor Hetzel. In 1897 heeft hij gezegd dat IsraŽl binnen 50 jaar een feit zou worden. In 1947 was er een geleerde Jood in Engeland, Weitzman, die eenvoudig springstof kon maken. Engeland stond op het punt de oorlog te verliezen omdat ze een nijpend te kort aan springstof hadden, en ging naar Weitzman met de vraag of hij hen wilde helpen met springstof. Weitzman zei dat hij dat wel wilde doen als Engeland alles op alles zou zetten om IsraŽl een eigen thuis te geven. (de Balfour verklaring) Generaal Allenby ging niet lang daarna naar Palestina en liet vanuit een vliegtuig folders over Palestina verspreiden met de vraag of zij zich wilde overgeven zonder verzet. Hij ondertekende dit met ďgeneraal AllenbyĒ. De islamieten die daar woonde dachten dat er stond Allah komt. Zij gaven zich toen zonder verzet over. De Joden kregen hun eigen land weer terug.

3.       Rom. 11:25; Vandaag ontstaan er in enkele jaren evangelische gemeenten in IsraŽl, die sterk groeien. De geestelijke verblindheid begint op te houden.

 

4.       De maatschappij:

v      Post modernisme: alles wat je voelt is goed.

v      Moraal: Wetteloosheid, liefdeloosheid, seksuele losbandigheid, ethiek die Bijbel onderuit wil halen, geweld, muziek met moreel verval

v      Individualisme

 

5.       De Kerk:

Jezus zegt: ďer zal afval zijn in de kerkĒ

v      Loslaten van het Woord van God

v      Afval

v      In veel kerken gaat het over het Goddelijke, niet meer over Jezus

v      Veel mensen weten absoluut niet meer wie God is

 

6.       Occultisme: Occulus betekent ogen open voor verborgen dingen. Satan zei al tegen Eva: ďJe ogen zullen geopend wordenĒ

Sterke toename van occultisme, het komt op ons af via:

v      New age

v      Via TV

v      Paranormale geneeswijzen

v      Muziek

v      Satanisme is groeiend

v      Oosterse Godsdiensten

 

7.       Wetenschap:

ß         Gezondheidszorg (genenmanipulatie)

ß         Ruimtevaart

ß         Biologie

ß         Technologie (invloed van de computer), denk ook aan teken op hand of voorhoofd.

 

Vragen:

Hoe staat de Islam in de verhouding tot IsraŽl?

v      Zij roepen de volkeren op tegen het volk IsraŽl. Begin 70-er jaren bij de oliecrisis konden zakenlieden alleen handelen met een anti-Joods verklaring op zak. Hier zorgden de Islamieten voor.

Islam resulteert ook in een grote afval van de gemeente van Jezus Christus.

 

v      Vergelijk het verhaal van Jozef met het leven van Jezus:

Ze werden beide verkocht.

Ze werden beide in de put (het graf) gegooid.

De broers gingen daarna eten (De Joden hadden daarna het pascha)

7 moeilijke jaren (De Joden krijgen de grote verdrukking)

Na de moeilijke jaren opende Jozef zijn graanschuren en was en zegen voor de hele wereld, Jezus zegt: ďIk ben het brood des levens.Ē